uskladjivanje apoteke sa novim zakonom

OD 12. OKTOBRA 2020. GODINE U APR-u POČINJE UPIS USKLAĐIVANJA SA NOVIM ZAKONOM ZDARVSTENIH USTANOVA U REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVANOVA

OD 11. OKTOBRA 2020. GODINE U APR-u POČINJE UPIS USKLAĐIVANJA SA NOVIM ZAKONOM ZDARVSTENIH USTANOVA U REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA Zdravstvene ustanove u javnoj i u privatnoj svojini, koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, od ponedeljka 12. oktobra 2020. godine, imaju obavezu upisa usklađivanja akata sa novim Zakonom u Registar zdravstvenih ustanova koji, od…

IZMENE U POSTUPKU IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI ZDRAVSTVENIM RADNICIMA PREMA NOVOM ZAKONU

IZMENE U POSTUPKU IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI ZDRAVSTVENIM RADNICIMA PREMA NOVOM ZAKONU Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019), koji je stupio na snagu, 11.04.2019. godine, uvedene su izmene u postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci. Članom 183. Zakona je predviđen postupak obnavljanja licence, gde je propisano da zdravstveni radnik podnosi…

USKLAĐIVANJE OPŠTIH AKATA, ORGANIZACIJE I RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PRIVATNE PRAKSE SA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

USKLAĐIVANJE OPŠTIH AKATA, ORGANIZACIJE I RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PRIVATNE PRAKSE SA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) stupio je na snagu 10.4.2019. godine, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2) čija primena počinje 10.4.2020. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona…

OBAVEZNA REGISTRACIJA ADRESE ELEKTRONSKE POŠTE DO 1. OKTOBRA 2019. GODINE

OBAVEZNA REGISTRACIJA ADRESE ELEKTRONSKE POŠTE DO 1. OKTOBRA 2019. GODINE Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018 ) članom 158. propisano je da postojeća privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji nemaju registrovanu adresu za prijem elektronske pošte, imaju obavezu registracije navedene adrese u roku…

POVRAĆAJ DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PLAĆENIH PREKO IZNOSA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE

POVRAĆAJ DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PLAĆENIH PREKO IZNOSA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE Odredbom člana 66. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da obveznik doprinosa koji je sâm platio doprinose, odnosno kome je u njegovo ime i u njegovu korist plaćen doprinos iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za…

Od 1. oktobra 2018. godine Oslobođenje poreza i doprinosa za novoosnovana pravna lica i preduzetnike

Od 1. oktobra 2018. godine Oslobođenje poreza i doprinosa za novoosnovana pravna lica i preduzetnike Prema članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana  i članu 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  propisane su olakšice po osnovu zapošljavanja lica koja započinju sa obavljanjem…

izrada biznis planova

Godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu plaćaju građani – fizička lica koja su ostvarila više od 3.268.224 dinara

Godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu plaćaju građani-fizička lica koja su ostvarila više od 3.268.224 dinara Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći…

da li su zaposleni u zdravstvu obavezni da se vakcinisu

LEKARSKA KOMORA SRBIJE OSIGURALA LICENCIRANE ČLANOVE

LEKARSKA KOMORA SRBIJE OSIGURALA LICENCIRANE ČLANOVE Lekarska komora Srbije (LKS) je osigurala sve svoje licencirane članove. Suma osiguranja je 12.240 evra po osiguranom slučaju. Ukupni godišnji maksimum po jednom lekaru iz više štetnih događaja je 20.000 evra. Predmet osiguranja je građansko pravna odgovornost lekara (zakonska) odgovornost osiguranika za štete nastale usled smrti, povrede tela ili…