Koji su uslovi za registraciju specijalističke ordinacije opšte prakse ?

Specijalističku ordinacija  može se osnovati i obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako ispunjava uslove propisane Pravilnikom o bližim uslovima za obavljenje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i dr. oblicima zdravstvene službe (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2006, 112/2009 i 50/2010) i to: U POGLEDU KADRA (Član 40 Pravilnika) Specijalističku ordinaciju  iz iblasti opšte medicine, odnosno zdravstvena…