PREDUZETNIK

OSNIVANJE

Da biste svoju ideju sproveli u delo i započeli biznis neophodno je, osim toga što znate šta biste i kako radili, da znate u kojoj zakonskoj formi registrovati tu delatnost, da li kao : privredno društvo, zadrugu, udruženje ili kao preduzetnik, npr., pri čemu treba znati da se određene privredne delatnosti mogu obavljati i od strane tkzv. ‘’nedobitnih organizacija’’, kao što su udruženja, sportske organizacije i slično. registracije
Stoga, predlažemo da odluku o obliku organizovanja donesete u konsultaciji sa stručnim timovima, kakvim raspolaže ova agencija.

Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od odgovornosti osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa id r. javnih prihoda.

Kada je valjana odluka doneta ostaje samo sprovođenje te odluke podrazumeva popunjavanje registracione prijave i kompletiranje dokumentacije za predaju nadležnoj Agenciji za privredne registre.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije ( www.apr.gov.rs ) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.Međutim, da bi ste to samostalno uradili treba da znate kako su zakonom uređena ta pitanja poput : naziva – poslovnog imena firme; pretežne delatnosti, sedišta, zastupnika i dr.

Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od vaše odgovornosti, kao osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda, obaveza u pogledu fiskalizacije, vođenja poslovnih knjiga i sl.Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da, prethodno, konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve aspekte mogućih rešenja.

PROMENE

U toku trajanja privrednog subjekta, pa i preduzetnika, često se ukazuje potreba za izmenama registrovanih podataka u pogledu npr. : promena pravne forme (oblika organizovanja), privremene odjave, naziva – poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, stručnog poslovođe i dr, što se rešava donošenjem odgovarajuće odluke preduzetnika.
Navedvene izmene obavezno se registruju u Registru, koji se vodi kod Agencije za privredne registre, što podrazumeva izradu odgovarajućih akata u pisanoj formi, radi registracije.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije ( www.apr.gov.rs ) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, da bi ste to samostalno uradili, a da akti budu u skladu sa Zakonom, treba da znate kako su zakonom uređena ta pitanja, poput : naziva – poslovnog imena firme; pretežne delatnosti koju će ista obavljati, a u slučaju promene pravne forme odrediti i : oblik organizovanja, organe (skupština društva, nadzorni odbor i direktor-i tog privrednog društva u zavisnosti za koji način upravljanja ste se odlučili ( jednodomni ili dvodomni ); osnovni kapital, uloge osnivača i udele, kao i druga pitanja.Ovo ima posebnu težinu u slučaju višečlanog društva gde međusobne odnose osnivača treba urediti tako da se omogući nesmetan rad i funkcionisanje prilikom donošenja upravljačkih odluka i, time, predupredile blokade u odlučivanju.Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od odgovornosti osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da prethodno konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve aspekte mogućih rešenja.

BRISANJE

Brisanje preduzetnika iz Registra vrši se u slučajevima :

    • prestanka obavljanja delatnosti odlukom preduzetnika (trajna odjava delatnosti),
    • prestanka obavljanja delatnosti po sili zakona (zabrane rada od strane inspekcije zbog neispunjenosti uslova za obavljenje registrovane delatnosti, ništavosti registracije, smrti preduzetnika, upućivanja preduzetnika na izdržavanje kazne zatvora duže od 6 meseci i sl.),
    • kada preduzetnik nastavlja da obavlja delatnost u formi privrednog društva.
        Brisanje se vrši podnošenjem zahteva Registru, koji se vodi kod Agencije za privredne registre, uz podnošenje odgovarajućih akata u pisanoj formi.

Za navedene akte za registraciju, na web site Agencije ( www.apr.gov.rs ) postavljeni su modeli tih akata koje možete preuzeti, sami popuniti i podneti ih na registraciju.

Međutim, u slučaju da preduzetnik nastavlja da obavlja delatnost u formi privrednog društva, treba znati kako su zakonom uređena pitanja poput : oblika organizovanja; naziva – poslovnog imena firme; pretežne delatnosti koje će isto obavljati; organa (skupština društva, nadzorni odbor i direktor-i tog privrednog društva) u zavisnosti za koji način upravljanja ste se odlučili ( jednodomni ili dvodomni ); osnovni kapital; uloge osnivača i udele, kao i druga pitanja. Pored ovoga, treba imati u vidu i obaveze i odgovornosti koje se odnose na izabrani oblik organizovanja, počev od odgovornosti osnivača, do obaveza na ime poreza, doprinosa i dr. javnih prihoda.

Kako su navedene stvari regulisane mnoštvom propisa predlažemo da, prethodno, konsultujete profesionalce kako bi unapred sagledali sve aspekte mogućih rešenja.