uslovi za otvaranje radiologije

KOJI SU USLOVI ZA OSNIVANJE (REGISTROVANJE) ORDINACIJE IZ OBLASTI RADIOLOGIJE?

KOJI SU USLOVI ZA OSNIVANJE (REGISTROVANJE) ORDINACIJE IZ OBLASTI RADIOLOGIJE? Specijalističku ordinaciju iz radiologije, moze da registruje nezaposleni doktor specijalista radiologije sa važećom licencom nadležne komore. Uslovi za registraciju propisani su “Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe 18/2022, 20/2023” i tiču se uslova u pogledu:…

otvaranje ordinacije iz oblasti hirurgije

KOJI SU USLOVI ZA OTVARANJE (REGISTROVANJE) ORDINACIJE IZ HIRUŠKIH GRANA MEDICINE?

KOJI SU USLOVI ZA OTVARANJE (REGISTROVANJE) ORDINACIJE IZ HIRUŠKIH GRANA MEDICINE? Specijalističku ordinaciju iz hiruških grana medicine, moze da registruje nezaposleni doktor specijalista odgovarajuće hiruške grane medicine sa važećom licencom nadležne komore. Uslovi za registraciju propisani su “Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe 18/2022, 20/2023”…

otvaranje ordinacije iz oblasti interne medicine

USLOVI ZA REGISTRACIJU (OTVARANJE) ORDINACIJE INTERNE MEDICINE?

USLOVI ZA REGISTRACIJU (OTVARANJE) ORDINACIJE INTERNE MEDICINE? Specijalističku ordinaciju iz interne medicine, moze da registruje nezaposleni doktor specijalista interne medicine sa važecom licencom nadležne komore. Uslovi za registraciju propisani su “Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe 18/2022, 20/2023” i tiču se uslova u pogledu: OTVARANJE…

otvaranje ordinacije iz oblasti fizikalne medicine

KOJI SU USLOVI ZA OTVARANJE (REGISTROVANJE) ORDINACIJE FIZIKALNE MEDICINE?

KOJI SU USLOVI ZA OTVARANJE (REGISTROVANJE) ORDINACIJE FIZIKALNE MEDICINE? Specijalističku ordinaciju iz fizikalne medicine, može da registruje nezaposleni doktor specijalista fizikalne medicine sa važećom licencom nadležne komore. Uslovi za registraciju propisani su “Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe 18/2022, 20/2023” i tiču se uslova u…

da li oni koji vrse usluge socijalne zastite placaju pdv

Da li su prededuzetnik i privredno društvo, koji imaju licencu i obavljaju delatnost socijalne zaštite sa smeštajem starih lica, oslobođeni PDV-a za pružene usluge smeštaja ?

Da li su prededuzetnik i privredno društvo, koji imaju licencu i obavljaju delatnost socijalne zaštite sa smeštajem starih lica, oslobođeni PDV-a za pružene usluge smeštaja ?Pružaoci usluga socijalne zaštite koji nisu registrovani u formi ustanove nisu oslobođeni PDV-a Ovo pitanje nam često postavljaju pružaoci usluga socijalne zaštite za šta treba imati u vidu sledeće: Zakonom…

dom za stare i odrasle

Da li DOO osnovan za poslove socijalne zaštite (smeštaj starih lica) mora da promeni pravnu formu u ustanovu socijalne zaštite i registruje se u sudski registar, kako bi obavljao ovu delatnost ?

Da li DOO osnovan za poslove socijalne zaštite (smeštaj starih lica) mora da promeni pravnu formu u ustanovu socijalne zaštite i registruje se u sudski registar, kako bi obavljao ovu delatnost ? Usluge socijalne zaštite koje uključuju zdravstvenu zaštitu poverene su ustanovama, ne privrednim društvima, niti preduzetnicima Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br.…

knjigovodstvo za privredna drustva

Koje su obaveze prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti za postojeću stomatološku ordinaciju, registrovanu u APR u statusu preduzetnika ?

Koje su obaveze prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti za  postojeću stomatološku ordinaciju, registrovanu u  APR u statusu preduzetnika ? Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti,  objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 25/2019,  stupio je na snagu, osmog dana od dana objavljivanja, 10. aprila 2019. godine. Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse propisani…

uskladjivanje apoteke sa novim zakonom

Kako i kada treba da postojeća zdravstvena ustanova Apoteka, čiji osnivač je fizičko lice, uskladi svoja akta i organizaciju sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i da se registruje u APR ?

Kako i kada treba da postojeća zdravstvena ustanova  Apoteka, čiji osnivač je fizičko lice, uskladi svoja akta i organizaciju sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i da se registruje u APR ? Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti,  objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 25/2019,  stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, dana 10.04.2019.…

otvaranje ordinacije iz oblasti interne medicine

Da li privatna specijalistička lekarska ordinacija za pregled pacijenta može da koristi uslugu specijalističke ordinacije ili lekara druge specijalnosti ?

Da li privatna specijalistička lekarska ordinacija za pregled pacijenta može da koristi uslugu specijalističke ordinacije ili lekara druge specijalnosti ? Privatna specijalistička ordinacija može angažovati specijalistu iz druge ustanove ili privatne prakse ako je neophodno da se saradnjom sa tim zdravstvenim radnikom pacijentu pruži kvalitetna nega. Odredbom člana 33. st. 3. novog Zakona o zdravstvenoj…

da li su zaposleni u zdravstvu obavezni da se vakcinisu

Da li je lekar koji je registrovao lekarsku ordinaciju, kao i ostali zaposleni u ordinaciji, u obavezi da poseduju potvrdu o vakcinaciji na Hepatitis B ili na neku drugu bolest ?

Da li je lekar koji je registrovao lekarsku ordinaciju, kao i ostali zaposleni u ordinaciji, u obavezi da poseduju potvrdu o vakcinaciji na Hepatitis B ili na neku drugu bolest ? Zaposleni na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraznih bolesti podležu obaveznoj vakcinaciji Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi koji podležu obaveznoj imunizaciji su…