PROSTO KNJIGOVODSTVO

Za potrebe preduzetnika vodimo knjigu prihoda i rashoda na propisanom obrascu PK-1, po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa Zakonom, primenom naprednih softverskih rešenja.

Po potrebi vodimo i pomoćne evidencije (osnovna sredstva, blagajna, lager liste, kalkulacije cena, KEPU, DPU i drugo).

Ukoliko ste u sistemu PDV-a vodimo propisane knjige ulaznih i izlaznih računa i vršimo obračun poreza, uz podnošenje poreske prijave.

Po isteku kalendarske godine u zakonskom roku, nakon sačinjavanja i usvajanja godišnjeg Bilansa uspeha, sačinjavamo poreske prijave i poreski bilans i dostavljamo nadležnoj poreskoj upravi.

U slučaju izmenjenih rezultata poslovanja radimo i periodične obračune uz podnošenje izmenjenih poreskih prijava.