PAUŠALNO OPOREZOVANI PREDUZETNICI

Za potrebe preduzetnika, koji ispunjavaju propisane uslove i opredele se za paušalno oporezivanje, vodimo Knjigu ostvarenih prihoda paušalno oprezovanih obveznika na propisanom obrascu KPO, u skladu sa Zakonom, primenom naprednih softverskih rešenja.

Kako se za paušalno oporezovane preduzetnike visina mesečnih obaveza na ime poreza i doprinosa utvrđuje na osnovu kriterijuma propisanih Uredbom, preduzetnicima prezentujemo moguća rešenja.

Nakon dobijanja rešenja o utvrđivanju obaveza na ime poreza i doprinosa na paušalno utvrđenu osnovicu, preduzetniku blagovremeno dostavljamo naloge za plaćanje, svakog meseca, a u slučaju izmene rešenja i naloge za plaćanje eventualne razlike.

Tromesečno preduzetniku dostavljamo i upite stanja na računima poreza i doprinosa, izdatim od starne nadležne poreske uprave.