DVOJNO KNJIGOVODSTVO

Za potrebe pravnih lica (privrednih društava, ustanova, udruženja i sportskih organizacija ), kao i preduzetnika koji se odluče za vođenje knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva, vodimo, u skladu sa Zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima, primenom naprednih softverskih
rešenja :

  • finasijsko,
  • robno i
  • pogonsko knjigovodstvo

Po potrebi vodimo i pomoćne evidencije (osnovna sredstva, blagajna, lager liste, kalkulacije cena, KEPU i drugo).

Ukoliko ste u sistemu PDV-a vodimo propisane knjige ulaznih i izlaznih računa i vršimo obračun poreza, uz podnošenje poreske prijave.

Po isteku kalendarske godine u zakonskom roku, nakon sačinjavanja i usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja (završnih računa) i podnošenja Registru, sačinjavamo poreske prijave i poreski bilans i dostavljamo nadležnoj poreskoj upravi.

U slučaju izmenjenih rezultata poslovanja radimo i periodične obračune uz podnošenje izmenjenih poreskih prijava.