koji su propisani uslovi ya registraciju lekarske ordinacije

koji su propisani uslovi ya registraciju lekarske ordinacije