da li lekar može pružati uslugu uz kucnim uslovima

da li lekar može pružati uslugu uz kucnim uslovima