ZASNIVANJE I RASKID RADNOG ODNOSA

Za potrebe zasnivanja radnog odnosa, za sve poslodavce, kako pravna lica (privredna društva, ustanove, udruženja, sportske organizacije i dr.), tako i za preduzetnike i za fizička lica, sačinjavamo odgovarajuće ugovore o radu ( rad na neodređeno i određeno vreme, rad sa punim i sa nepunim radnim vremenom, obavljanje poslova van prostorija poslodavca, pripravnici, mlađi od 30 i stariji od 45 i 50 godina, invalidi, penzioneri, kućno pomoćno osoblje i drugo) uz podnošenje prijava i odjava nadležnim fondovima za obavezno socijalno osiguranje, overu zdravstvenih knjižica i upisa staža.

Takođe, za potrebe zaposlenih i poslodavaca izrađujemo : anekse ugovora o radu kao i drugih oblika radnog angažovanja, rešenja (o otkazu ugovora o radu, o plaćenom i neplaćenom odsustvu, o godišnjem odmoru, o jubilarnoj nagradi, o solidarnoj pomoći zaposlenom i dr.), potvrde o radnom stažu i ostvarenoj zaradi i sl.

Poslodavcima koji imaju više od 10 zaposlenih i imaju obavezu donošenja pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mesta sačinjavamo akta u pisanoj formi, kao i izmene i dopune istih.

Kako je oblast radnih odnosa kompleksna zahteva stalno praćenje propisa i ažuriranje akata poslodavaca predlažemo da te obaveze prenesete na profesionalce jer su propusti sankcionisani visokim novčanim kaznama.