OBRAČUN ZARADA, NAKNADA ZARADA I DR. PRIMANJA ZAPOSLENIH

Za potrebe poslodavca vršimo obračune zarada i naknada zarada (za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i dr.) zaposlenih, naknada troškova (prevoza, toplog obroka i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, troškova službenog puta u zemlji i inostranstvu, terenskog dodatka) i drugih primanja (otpremnine, solidarna pomoć i dr.), uz podnošenje propisanih poreskih prijava, zahteva za refundaciju i dr., nadležnim organima.

Ukoliko novozaposleno lice ispunjava tražene uslove za ostvarivanje subvencija za zapošljavnje koje država daje u cilju stimulisanja zapošljavanja, preko Nacionalne službe za zapošljavanje ili oslabađanjem dela obaveza na ime poreza i doprinosa na zarade, obračune, naloge za plaćanje i poreske prijave i druge tražene obrasce vršimo u proisanoj formi.