DRUGI OBLICI RADNOG ANGAŽOVANJA

U slučaju radnog angažovanja bez zasnivanja radnog odnosa, za potrebe poslodavaca sačinjavamo odgovarajuće ugovore o : privremenim i povremenim poslovima, delu, zastupanju ili posredovanju, stručnom usavršavanju, dopunskom radu, autorskom delu, volontiranju i td.