da li se prijavljuje prekid delatnosti

da li se prijavljuje prekid delatnosti