O NAMA

Agencija ima stručni tim za pružanje usluga koji će Vam pomoći da realizujete ideju za bavljenje biznisom, počev od konsultacija za izbor oblika organizovanja i registrovanja željene delatnosti, usklađivanja sa izmenama zakonskih propisa, praćenja poslovnih aktivnosti i vođenja knjiga tokom obavljanja delatnosti, do likvidacije i brisanja iz registra, u slučaju prestanka obavljanja registrovane delatnosti. images 18
Ova agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost, od registracije osnivanja svih propisanih oblika kako ustanova (domovi zdravlja, specijalne bolnice id r.), tako i privatne prakse u svojstvu preduzetnika (ordinacije, poliklinike, apoteke, laboratorije, ambulante i laboratorije zubne tehnike, do vođenja poslovnih knjiga, konsultantskih usluga oko vođenja zdravstvenih evidencija, do likvidacija i brisanja iz registra.
Takođe, kao srodnim delatnostima, Agencija je specijalizovana i za delatnosti veterine, ustanova za smeštaj penzionera i starijih lica, kao i registracije i prometa lekova i medicinskih sredstava.

Da bi ste mogli da se posvetite sopstvenom biznisu nužno je da se oslobodite svih administartivnih poslova, kako bi svoju delatnost obavljali efikasno, ekomično i bezbrižno.

Obavljanje željene delatnosti regulisano je mnoštvom zakonskih i podzakonskih akata, za čije praćenje potrebno mnogo novca, energije i, što je najdragocenije u biznisu, Vašeg vremena.

Zato, Agencija Vam nudi obavlanje svih tih poslova pružanjem kvalitetnih usluga na profesionalan način, uz garantovanje sigurnosti, pouzdanosti i diskrecije.

Ove garancije proističu iz dugogodišnjeg iskustva, stalnog stručnog usavršavanja i praćenja propisa, stručnih publikacija, seminara i stručnih skupova, uz primenu savremenih metoda, sredstava i softvera.