Pratite nas

 11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

AKTUELNO : NOVE OLAKŠICE ZA DOPRINOSE I IZMENA STOPA DOPRINOSA

Izmenama i dopunama zakona o obaveznom socijalnom osiguranju (''Sl. glasnik RS'', br. 57/2014) propisane su nove olakšice za zapošljavanje sa pravom povraćaja dela plaćenih doprinosa koje će se primenjivati počev od 01.08.2014. godine.

Takođe, ovim izmenama Zakona propisane su izmene stopa doprinosa. 

Razlozi za Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i početak primene novih odredbi

U cilju optimizacije transfera sredstava iz budžeta izvršena je izmena visine stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24% na 26% i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%. Takođe, ovim Izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013), uvodi se fiskalni podsticaj koji treba da podstakne legalno zapošljavanje, odnosno poboljšanje položaja lica koja rade, ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje.

Kontakt

Ul. Molerova 39/3, 11000 Beograd,
Telefon / fax : +381 (11) 24 44 026
Mobini telefoni : +381 (65) 24 44 024; +381 (65) 24 44 025;
+381 (11) 24 44 026; +381 (11) 24 44 027

E-mail :    agencijabiro.m@gmail.com 

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill