Pratite nas

 11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

AKTUELNO: Povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanak plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini

Povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanak plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini

Pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa ima onaj obveznik koji je sam platio doprinose po osnovu prihoda od rada za koje postoji obaveza plaćanja doprinosa, odnosno kome je u njegovo ime i u njegovu korist plaćen doprinos iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za kalendarsku godinu, saglasno članu 66. Zakona.

Najvišu godišnju osnovicu doprinosa, prema članu 43. Zakona, čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji isplaćene u godini za koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa za 2015. godinu imaju obveznici (fizička lica) koji su platili doprinos na osnovicu koja je viša od najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu. Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016) iznosi 3.668.700 dinara

Kontakt

Ul. Molerova 39/3, 11000 Beograd,
Telefon / fax : +381 (11) 24 44 026
Mobini telefoni : +381 (65) 24 44 024; +381 (65) 24 44 025;
+381 (11) 24 44 026; +381 (11) 24 44 027

E-mail :    agencijabiro.m@gmail.com 

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill