Pratite nas

 11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

PITANJE: Da li Apoteka registrovana kao privatna praksa može da registruje ogranak ?

 

ODGOVOR:

Odredbom čl. 101 Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da apoteke organizovane kao zdravstvene ustanove mogu imati ogranke apoteke ili jedinice za izdavanje gotovih lekova, ali ne i privatna praksa.

Bliži uslovi u pogledu prostorija u kojima se obavlja zdravstvena delatnost propisani su odredbama čl. 44. do 47. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe kojima se, takođe, propisuju uslovi posebno za apoteke organizovane kao ustanove a, posebno za apoteke organizovane kao privatna praksa.

Ukazujemo na odredbu čl. 60 Zakona kojom je propisano da Privatna praksa može obavljati samo određene poslove zdravstvene delatnosti koji su utvrđeni rešenjem ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti u pogledu kadrova, opreme i prostorija.

Dakle, registracija ogranka privatne prakse nije moguća. 

Kontakt

Ul. Molerova 39/3, 11000 Beograd,
Telefon / fax : +381 (11) 24 44 026
Mobini telefoni : +381 (65) 24 44 024; +381 (65) 24 44 025;
+381 (11) 24 44 026; +381 (11) 24 44 027

E-mail :    agencijabiro.m@gmail.com 

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill