Pratite nas

 11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

PITANJE : Koja akta iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu poslodavac mora da ima ?

 

ODGOVOR :

Shodno odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 - dalje: Zakon) i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), poslodavci, koji imaju šest i više zaposlenihsu u obavezi da:

- donesu pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;

- urede prava, obaveze i odgovornosti u oblasti radnih odnosa i to kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

- urede prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to kolektivnim ugovorom (kod poslodavca) o bezbednosti i zdravlju na radu, pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu ili ugovorom o radu;

- organizuju poslove bezbednosti i zdravlja na radu i donesu odluku o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu, koje treba da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; izuzetak - poslodavci, koji imaju do deset zaposlenih, a pretežna delatnost za koju su registrovani ne spada u visokorizične delatnosti, ukoliko sami sebe imenuju za lice za bezbednost i zdravlje na radu ne moraju imati položen stručni ispit;

Kontakt

Ul. Molerova 39/3, 11000 Beograd,
Telefon / fax : +381 (11) 24 44 026
Mobini telefoni : +381 (65) 24 44 024; +381 (65) 24 44 025;
+381 (11) 24 44 026; +381 (11) 24 44 027

E-mail :    agencijabiro.m@gmail.com 

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill